A Space of Their Own

Johanna Koerten

November 17, 1650 – December 28, 1715

Active in: The Netherlands
Alternate names: Johanna Koorten, Joanna Koorten, Johanna Blok, Joanna Blok, Joanna Koerten-Blok

Biography

Johanna Koerten was an artist active in Amsterdam in the second half of the seventeenth century. She worked in a variety of media but was most renowned for her cut-paper creations. While only a few of her works survive, she achieved fame and success during her lifetime. It is believed that her husband’s shop provided a venue for the exhibition of her work. Koerten died in Amsterdam in 1715.

Selected Works

Bibliography

Abbing, M. R. “Joanna Koerten (1650–1715) en David van Hoogstraten (1658–1724). Een bijzondere relatie tussen twee bedende Amsterdammers.” Amstelodamum 94 (2007): 14–29.

Anonymous. Konstig en vermaakelijk tyd-verdryf der Hollandsche jufferen, of onderricht der papiere sny-konst. Amsterdam, 1686.

Bakker, Boudewijn, Ellen Fleurbaay, Bert Gerlagh, and Patricia Wardle. De verzameling Van Eeghen. Amsterdamse tekeningen 1600–1950. Zwolle: Waanders, 1988.

Bogaard, C. G. “De schaar-Minerva Johanna Koerten (1650–1715) en de waardering voor de ‘papieren snykonst.’” PhD Dissertation, Utrecht, 1989.

Burg, Hermanus van den. Herderszang op de Papiere Snykunst van Mejuffrouw Joanna Koerten Huisvrouw van den Heer Adriaan Blok. Amsterdam: Lescailje, 1710.

Chalmers, Alexander. A New and General Biographical Dictionary: Containing an Historical and Critical Account of the Lives and Writings of the Most Eminent Persons in Every Nation: Particularly the British and Irish […]. London, 1784.

Dabbs, Julia K. Life Stories of Women Artists, 1550–1800: An Anthology. Burlington: Ashgate, 2009.

Ellet, Elizabeth Fries. Women Artists in All Ages and Countries. New York: Harper and Brothers, 1859.

Gedichten op de overheerlyke papiere snykonst van wyle mejuffrouw Joanna Koerten. Amsterdam, 1736.

Gerson, Horst. Ausbreitung und Nachwirkung der holländischen Malerei des 17. Jahrhunderts. Amsterdam: B. M. Israel, 1983.

Greer, Germaine. The Obstacle Race: The Fortunes of Women Painters and Their Work. New York: Farrar, Straus, Giroux, 1979.

Het stamboek op de papiere snijkunst van mejuffrouw Joanna Koerten. Amsterdam, 1735.

Honig, Elizabeth Alice. “The Art of Being ‘Artistic’: Dutch Women’s Creative Practices in the 17th Century.” Women’s Art Journal 22 (2001–02): 31–39.

Horn, Hendrik. The Golden Age Revisited: Arnold Houbraken’s Great Theatre of Netherlandish Painters and Paintresses. Doornspijk: Davaco, 2000.

Houbraken, Arnold. De Groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. 1718–21.

“Johanna Koerten.” In Nederlandsche vrouwen. Een boekje voor meisjes. Leiden, 1855.

“Joanna Koerten.” Themanummer van Nieuwsbrief van het Nederlands Museum van Knipkunst en de Stichting W. Tj 13 (2000): 4.

Kaldenbach, Kees. “Tekeningen uit het album amicorum (Stamboek) van Joanna Korten-Blok (1650–1715).” Amsterdam, 1988. https://www.academia.edu/9752990/Tekeningen_uit_het_album_amicorum_Stamboek_van_Joanna_Koerten_Blok_1650_-_1715_een_overzicht_met_index.

Klarenbeek, Hanna. Penseelprinsessen & broodschilderessen: vrouwen in de beeldende kunst 1808–1913. Bussum: Thoth, 2012.

Kloek, Els, Catherine Peters Sengers, and Esther Tobé. Lexicon van Noord-Nederlandse kunstenaressen, circa 1550–1800. Hilversum: Verloren, 1998.

Laan, K. ter. Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid. The Hague: Djakarta, 1952.

Moffitt Peacock, Martha. “Paper as power. Carving a niche for the female artist of Joanna Koerten.” Nederlands Jaarboek voor Kunstgeschiedenis 62 (2012): 238–65.

RKD. “Ontdek Knipkunstenaar, Tekenaar, Borduurder Johanna Koerten.” 2019. rkd.nl/nl/explore/artists/record?query=joanna%2Bkoerten&start=2.

Plomp, Michiel. “De portretten uit het stamboek voor Joanna Koerten (1650–1715).” Leids Kunsthistorisch Jaarboek 8 (1989): 323–44.

Plomp, Michiel. “De schaar-Minerve: Joanna Koerten (1650–1715).” Teylers Museum Magazijn 12 (1986): 10–13.

Poot, H. K. “Op het papieren Snywerk van Joanna Koerte wylen huisvrouwe van Adriaen Blok.” In Mengeldichten. Rotterdam: Arnold Willis, 1716–22.

Rijdt, R. J. A. te. “Jan Goeree, het stamboek van Joanna Koerten en de datering ervan.” Delineavit et Sculpsit 17 (1997): 48–56.

Roscam Abbing, M. “Joanna Koerten (1650–1715) en David van Hoogstraten (1658–1724). Een bijzondere relatie tussen twee bekende Amsterdammers.” Manndblad Amstelodamum 94 (2007): 14–29.

Russell, Margarita. “The Women Painters in Houbraken’s Groote Schouburgh.” Women’s Art Journal 2 (1981): 8.

Schouten, H. J. “Unknown Details about Johanna Koerten and the Question of Her Faith.” Oud-Holland 42 (1925): 77–80.

Stolzenburg, Richard. “Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland.” Resources, Instituut Voor Nederlandse Geschiedenis, July 7, 2014. resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/DVN/lemmata/data/Koerten.

Thieme, Ulrich, and Felix Becker. Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler: von der Antike bis zur Gegenwart. Leipzig: Seemann, 1907–50.

Van der Aa, A. J. Biographisch woordenboek der Nederlanden. Haarlem: J. J. van Brederode, 1852–78.

Van Dokkum, J. D. C. “Hanna de knipster en haar concurrenten. Een studie over Oud-Hollansche schaarkunst.” Het Huis Oud en Nieuw 13 (1915): 335–58.

Verhave, J., and J. P. Verhave. Geknipt! Geschiedenis van de papierkunst in Nederland. Zutphen, 2008.

Verhave, J. P., and R. Wieringa. “Amsterdam Notes. Joanna Korten and Her Cabinet of Paper Cutting Art.” Amstelodamum 102 (2015): 175–78.

Verheggen, Evelyne M. F. Beelden voor passie en hartstocht: bid- en devotieprenten in de Noordelijke Nederlanden, 17de en 18de eeuw. Zutphen: Walburg, 2006.

Von Uffenbach, Zacharias Conrad. Merkwuerdige Reisen. Ulm, 1754.

Entry Notes

Contributions to timeline and bibliography provided by Indiana University A300 student Isabella Garrett